Poslední a nejznámější z trojice koled, je Narodil se Kristus  Pán. Tentokrát nejde o zapomenutý text, ale o text původní, který odhaluje chybu ve čtvrté sloce dnešní verze.

Narodil se Kristus Pán, veselme se

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se.

Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

2. Jenž byl prorokován, veselme se.

Ten jest na svět poslán, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

3. Člověčenství naše, veselme se.

Ráčil Bůh vzít na se, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

4. Beliáš obloupen, veselme se.

Člověk jest vykoupen, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského,

nám, nám narodil se.

Jak je vidět, tento text se od toho který běžně známe liší jen nepatrně. Nicméně podíváme-li  se na začátek čtvrté sloky, na první pohled nás upoutá, že místo obvyklého Goliáš je zde Beliáš. Než jsem začal psát tento příspěvek, zadal jsem toto slovo do vyhledávače, který mě poslal na stránky děkanátu Prostějov. Zde je tomuto věnován celý článek. Když se zamyslíme nad textem Goliáš jest oloupen, veselme se. Člověk jest vykoupen, radujme se… uvědomíme si, že to nedává příliš smysl. Slovo Goliáš se do tohoto textu pravděpodobně dostalo nějakou přesmyčkou z původního slova Beliáš. Tímto původním slovem je zde označen Belzebub, ďábel.

Jakmile známe význam slova Beliáš, tak čtvrtá sloka rázem dostává zřetelnější význam, jímž je vítězství Krista nad ďáblem.

Takže jak píše autor výše zmiňovaného článku: Po nádechu ke čtvrté sloce písně „Narodil se Kristus Pán“ zapomeňme na hrdelní „Goliáš…“ a zformulujme mluvidla na retné „Beliáš…“. Navrátíme tak textu písně její původní smysl.

 

Článek na stránkách děkanátu Prostějov lze nalézt zde