Zde je další zapomenutý text, který tentokrát patří k písni Nesem vám noviny:

 

Spojme se pastýři u jeslí

Dříve: Nesem vám noviny, poslouchejte.

Slova u Bečáka; přepracoval J. P.

 

 

1. Radostné noviny, jásavý ples.

Z betlémské krajiny zaznívá dnes.

[: Ohlasem ráje – v naše též kraje :]

- mile se snes.

 

2. Z Panny se narodil, touha všech let.

Z hříchu by obrodil nešťastný svět.

[: Ježíšek dítko – z růžičky kvítko :]

- královská snět.

 

3. Zvitý v plenčičky světů všech Pán.

Ve chlévě v jesličky matkou jest dán.

[: Dřímá tam sladce – nebeský vládce :]

- ukolebán.

 

4. Záře, aj, zaplála v půlnoční klid.

Do světa hlásala: Sám Bůh chce jít.

[: Od pekla víru – do nebes míru :]

- zavésti lid.

 

5. Snesli se andělé v betlémský luh.

Hlásali vesele v pastýřů sluch.

[: Neprodlévejte – k Betlému spějte :]

- zrodil se Bůh.

 

6. Užasnou pastýři, jako to zvěst.

Hruď se jim rozšíří, toužebná jest.

[: Neprodlévají – ve chvat se dají :]

- jemu vzdát čest.

 

7. Pokleknou u jeslí, u nichž bdí máť.

Dárky, jež přinesli, spěchají dát.

[: Ve prosté stáji – radostí štkají :]

- nedbají stád.

 

8. Také my za nimi, nemeškejme.

S písněmi hlasnými pospíchejme.

[: Dobrého Pána – z časného rána :]

- uvítejme.

 

9. Vítej nám, Ježíši, ó Bože náš!

Králi náš nejvyšší, naši hruď znáš.

[: Z dobroty svojí – lék, jenž ji zhojí :]

- pro  ni ty máš.

 

10. Prozpěvů hlaholem uvítán buď!

Lásky k nám plápolem hoří tvá hruď.

[: Snížil jsi sebe – opustils nebe :]

- bys sňal s nás trud.

 

11. Slunce tak neplane hřejivý jas.

Jako ty, Pane náš, miluješ nás.

[: Plamenem lásky – shlazuješ vrásky :]

- po všechen čas.

 

12. Děťátko překrásné, přijmi náš vděk.

Za pravdy přejasné, za duše lék.

[: Za spásy zdroje – za dary svoje:]

- po všechen věk.

 

13. Ničeho nemáme nad srdce své.

To ti dnes dáváme za dary tvé.

[: Přiviň je k sobě – v každé dej době :]

- tvoji ať jsme.

 

14. V poslední hodině ke mně se schyl.

K tvojí bych rodině připojen byl.

[: Dosáhl nebe – požíval tebe :]

- věčně tam žil.