Jsou to necelé dva měsíce, kdy jsem při přerovnávání obsahu jedné staré bedny na půdě narazil na složku obsahující originální přepisy telefonních depeší ze stanice SNB (sbor národní bezpečnosti) v Brně Maloměřicích z let 1948 a 1949, tedy z doby krátce po nástupu komunistické strany k moci. Tyto depeše jsou informace nejen o proběhlých zločinech a výzvy k pátrání, ale také o lidech, kteří prchali ze země, a o těch kteří se nechtěli smířit s nastupujícím komunistickým režimem.  Všechny tyto zprávy autenticky vykreslují tehdejší dobu a náladu.

Než uvedu konkrétní příklady, tak nejprve pár slov k tomu jak se tato složka dostala k nám na půdu. Odpověď je jednoduchá. Od dědečka. Ten ve 30. letech nastoupil k prvorepublikovému  četnictvu, kde vydržel i přes válku. Po nástupu komunistů k moci pak jako četník přešel na krátkou dobu pod SNB. Na krátkou dobu – na dobu než byl jako většina četníků vyhozen komunisty, kteří k nim neměli důvěru. Prý dědeček dostal na výběr, buď vystoupí z církve, nebo svlékne uniformu. Tak svléknul uniformu a šel pracovat do fabriky. Právě v téhle krátké době, než byl vyhozen, tedy okolo roku 1949, sloužil na stanici v Brně Maloměřicích a tuto složku si odtud z nějakého důvodu odnesl.

Depeše obsahují zprávy o mnoha tehdejších zločinech od běžných vloupání a podvodů po násilná přepadení, ublížení na zdraví i vraždy. Najdou se zde pátrání po zaběhlých psech, vloupání do cukrárny, ztracené rezervě nákladního automobilu či pátrání po odcizených automobilech (např. velmi naléhavé pátrání po vozidle patřícímu ministru vnitra).

 


Čís.jedn.400/73/49 – dal Dozor.služba strážm.Vybíral,MV-Brno

 

Věc: Pátrání po osobním automobilu-

Žádám o okamžité a důkladné zařízení silniční kontroly ve zdejším kraji a to na všech silnicích a pátrati velmi intensivně a účelně po osobním autě ev,zn.P 17.405 nebo C . POV 986, černě smaltované, Tatra 87, vyr.č.mot.221617, rok výr.1939,čís.podvozku 49.412, počet válců8, obsah 69 cm/3.

Majitel vozu je ministr vnitra. Uvedené vozidlo bylo odcizeno neznámými pachateli z 2. na 3.3.1949.  Zloděj nemá dokladů od vozu. Poznatky podejte ihned Kraj.vel. STB Brno.

 

Převzal: 3.3..1949 o 16.15 hod prap.Zoubek


 

 

Nejvíce pátrání se však týkalo pohřešovaných či uprchlých osob. Nešlo ani tak o pachatele skutečných trestných činů, jako spíš o osoby podezřelé z úmyslu uprchnout do zahraničí nebo již uprchlé a podezřelé z protistátní činnosti.

 

 


Telefonní depeše č.137, dal doz.sl.MV –Brno-město, prap.Štěpánek

 

Zahajte ihned pátrání po Františku Klapkovi, nar. 20.10.1898 v Sazenicích, okr.Pardubice,příslušný do Pardubic, bytem Sazenice č.487,okr.Pardubice, řediteli kina ,,Čas,, v Pardubicích, který je podezřelý z protistátní činnosti a jest pravděpodobné, že se bude snažiti překročiti hranice ČSR.

V případě zatčení budiž ihned podána zpráva KV – Stb.Pardubice k čís.jedn.535/taj/49,                  Brno – Husovice, dne 14. února 1949, o 1.30 hod.

Převzal: strážm.Holý


 

 


Telefonní depeše čís.230 míst.vel.NB.Brno, k čís.j.400/90/49 dal doz.důst.vrch.strážm. Nečas

 

Věc: Jirásková Věra – pátrání.

 

Budiž zatčena Věra Jirásková, roz.Najdehova, nar.23.9.1923 ve Zbisenicích,okres Přerov, československé státní příslušnosti, české národnosti, římsko-katolička, posledně bytem Hrušovany, okres Žatec. Jmenovaná je podezřelá z protistátní činnosti.

Popis: Střední postavy tmavých vlasů, podlouhlého obličeje, zelených očí, oblečena v hnědý kožený kabát, šedé, šaty, na hlavě červený šátek s bílou kostkou.

Všechna velitelství bezpečnostní služby se žádají, aby po jmenované zahájila usilovné pátrání a zprávu o zatčení podala zdejšímu velitelství a krajskému velitelství Stb.Praha.

Převzal 14. března 1949 o 20.30 hod. vrch.strážm.Vostal


 

Další početnou skupinu zde tvoří depeše týkající se šíření protistátních letáků a tiskovin. Stačilo nalézt jen jeden jediný letáček, a ihned následovalo pátrání...

 


Telefonní depeše č.146, dal Pospíšil-VS Lidická

 

Dne 15.2.1949 o 21.30 hod, byl nalezen v obvodu stanice Brno-Lidická, na Sokolské ulici v Brně 1 /jeden/ ilegální protistátní leták psaný na půlarchu bílého papíru a rozmnožený cyklostylem s nadpisem „Čechové“, a na konec „Pravda vítězí“ . Zahajte pátrání.

 

Převzal dne 16.II o 1.10 hod.strážmistr Vyhnálek


 

Hesla jako „Pravda vítězí“ působila v té době jako červený hadr...

 


Telefonní depeše č.395,dal doz.slu.por.Střecha

 

Dne 1.5.1949 o 8.10 hod odevzdal JUDr.Malíček z Brna, Kr.Pole leták protistátního obsahu.

Leták začíná nápisem: „Občané Československé republiky všichni bez rozdílu !!!“ a je zakončen výzvou k rozmnožování a prohlášením „ať žije demokracie a svoboda.“

Zahajte pátrání po pisateli a rozmnožovateli.

Převzal: 1.5.1949 o 11.15 hod.Baier


 


Telefonní depeše čís.164,dal vrch.strážm.Perůtka SNB VS Husovice

 

V noci ze dne 23. na 24. února 1949 byly nalezeny na plakátech znázorňujících presidenta republiky Klementa Gottwalda a zástup dělníků, ilegální nálepky, tištěné v tiskárně s hanlivým nápisem: „Soudruzi, na některé z nás čeká šibenice.“ Plakáty, na nichž jsou ilegální nálepky jsou velikosti 60x80 cm v červené barvě, nahoře je nápis „20 let bojů KSČ s Gottwaldem v čele.“ Dole je nápis  Vítězný únor 1948. Hanlivé nálepky jsou ve tvaru větší slzy a jsou nalepeny na plakátě u úst pres.republiky tak, že hanlivá slova vycházejí z úst prezidenta republiky.

Prohlédněte plakáty ve svých obvodech a zahajte spolupátrání

24-2-4949 vrch.strážm.Perůtka


 

Jedna depeše také nese výzvu k hlášení  černých porážek.

 


Tel.depeše čís.242/62-9-1949, dal dozorčí služba MV-SNB Žajgla

 

Černé porážky – hlášení

Hlaste kolik černých porážek bylo v měsíci lednu, únoru, březnu a dubnu r 1949 ve vašich obvodech odhaleno a oznámeno.

Uveďte obec, druh a počet dobytka.

Hlášení předložte do 3.5.1949 KV-NB v Brně.

Převzal: střážm.Slováček


 

Dalších několik naskenovaných depeší  přikládám v příloze: 

Telefonni_depese_SNB.pdf

 

Co říct závěrem? Snad jen to, že my mladí si dnes jen ztěží dokážeme představit, co to bylo tehdy za dobu. ...