Modlitba ke sv. Ludmile

(Hroznata Roubal 1910)

Matko svého národa,
pohleď jaká choroba
na vlast naši doléhá -
ó rci, kdo ji odolá?

Nevěry a bludů klam
mnozí pro svůj slavomam
sejí věrných do duší,
které zlého netuší.

Víra, již si zasila,
mučednictvím stvrdila
z niž jsi brala útěchu,
je těm škůdcům k posměchu.

Ó vypros nám na Bohu,
matko, svému národu
daru pravé moudrosti,
rozumu a zbožnosti.