V každé rodině se čas od času dojde k diskuzi na téma předků. Kdo byl s kým příbuzný, kdo si koho vzal, kolik měl kdo sourozenců... Z toho co si kdo pamatuje, případně ví od svých dědů a babiček se většinou podaří rodina „rozšifrovat“  100, možná i 150 let  zpátky. Pokud bychom chtěli pátrat hlouběji nezbývá než zalistovat v matrice.

 

Kde hledat. Když se řekne hledat v matrice, mohl by si někdo představit probírání se prastarými knihami  či listinami uloženými v nějakém archivu. Jedna z možností by to asi byla, ale existuje i mnohem jednodušší a pohodlnější způsob, kterým je internetový archiv Acta Publica na http://actapublica.eu/

 

Acta Publica je projekt, který umožňuje přístup k matrikám České republiky a Rakouska a jejich prohlížení.  Matriky jsou zde skenované ve vysokém rozlišení a jednoduchými ovladači v nich lze listovat případně dle potřeby stránky zvětšovat či zmenšovat. 

 

Při hledání konkrétní matriky je třeba nejdříve zvolit z nabídky archív – tady v našem regionu je to Moravský zemský archiv Brno – a zadat obec případně farnost pod kterou spadá, přičemž by se měl ozvat našeptávač s možnostmi. Pak už stačí jen vybrat a zmáčknout ENTER.  Nyní by se měl objevit seznam matrik hledané obce. Zobrazený seznam odkazuje na matriky obsahující zápisy o křtech, oddaných a zemřelých. Krom toho jsou někdy k dispozici také tvz. indexy, které jsou zjednodušenými abecedními seznamy, které obsahují  většinou jméno pokřtěného, zemřelého či oddaného páru, letopočet a měsíc a číslo strany, kde se v matrice nachází úplný zápis. Kliknutím na ikonku lupy se matrika otevře a je možno v ní listovat. (Pozor, načtení stránky  pár sekund trvá a většinou  je potřeba si poupravit zvětšení)

 

Jak to přečíst. Čtení (...ale vůbec hledání...) v  matrikách může být opravdovým oříškem a hodinářskou prácí. Měnila se doba, zapisovatelé, měnilo se písmo i to, co a jak se zapisovalo. Písmo použité v některých zápisech může být zcela odlišné od toho dnešního. Je třeba také počítat se zápisy v latině a němčině, a také se spřežkama.

Příklad několika možností zápisu pro písmena „A“  a  „S“


Vzory starého písma lze nalézt zde:

A - M  http://www.genea.cz/uploads/media/Pisma1Full.pdf

N – Ž  http://www.genea.cz/uploads/media/Pisma2Full.pdf

 

Několik konkrétních zápisů z matrik:Zápis o křtu ze 6. ledna 1697 - matrika Křižanovice


http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1517/?strana=102

26. srpna 1723: Jméno pokřtěné: Anna  Rodiče: Pavel Šujan, matka Anna, Rašovice, kmotři: Tomáš Slezák a jeho manželka Anna, Křižanovice

 http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1518/?strana=88


Zápis v latině o sňatku ze 30. září 1782. Mělo by tam být asi toto:

Snoubenci: Počestný mládenec Antonín, vlastní syn Tomáše Čecha, čtvrtníka z Hodějic. Počestná dívka Kateřina, dcera Václava Přerovského čtvrtníka z Křižanovic. Svědci: Pavel Vítek, čtvrtník z Křižanovic a Jan Florián, čtvrtník z Hodějic.Index narozenných, oddaných a zemřelých Křižanovice 1784 -1833. Prostřední zápis je zmínka o sňatku pradědečkových prarodičů:

Šolc Jan – Vránová Kateřina ( Scholz Johann – Vranova Katherzina ).

Na této ukázce je vidět použití písma z výše použitých dokumentů.


Matrika Slavkov - kniha oddaných 1892 - 1934

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10286/?strana=8


V novějších zápisech už bývá dobrá čitelnost a také  více informací. Lze vyčíst informace o povolání, bydlišti o rodičích a jejich postavení a náboženském vyznání.

Matriky některých farností, především z našeho regionu: 

Farnost Křižanovice

Farnost Slavkov

Farnost Bučovice

Farnost Letonice

Farnost Kamenice u Jihlavy

 

Účelem tohoto článku není být návodem, ale ukázat, že do matrik lze nahlédnout a relativně snadno v nich hledat, že obsahují mnoho informací, a že je určitě zajímavé v nich zalistovat.  Matriky nejsou jen informace o konkrétních osobách, ale o celých společnostech lidí žijících v jednotlivých obdobích  v jednotlivých obcích.

 

Rodopisectvím se zabývá řada webů, které nabízí různé slovníky, rady, diskuze, popisy písma... např. http://www.genea.cz/

 


3.1.2014

Upřesnění: Archiv matrik na actapublica.eu obsahuje matriky jen některých krajů. Matriky pro ostatní kraje lze nalézt na dalších podobných webech viz. např. tento rozcestník: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/

Za nepřesnost se omlouvám.