Přemýšleli jste někdy o svém křestním jménu ? Proč mi rodiče dali zrovna toto jméno ? Co znamená ? Jaká jména se v naší rodině dříve dávala ? Nebo obecně, jaká jména se dříve dávala ? ...

 

Sám jsem o tom nijak neuvažoval, než se mi před lety dostaly do rukou listiny ( křestní a oddací listy ), kterými dědeček, jako četník, musel za války prokazovat, že nemá v rodině židovské předky. Věděl jsem, že Jan se jmenuji o otci a on zase po tom svém. Po nahlédnutí do těchto listin jsem zjistil, že v naší rodině se už dvě stě let "pravidelně" dávají u chlapců jména Jan a Tomáš.  Samozřejmě byla tu i jiná jména.

Asi před dvěma roky jsem narazil na internetu na digitalizované matriky a začal v nich hledat. Abych byl schopen doplnit to, co nebylo listinách, které mam k dispozici, bylo potřeba pochopit (alespoň trochu se naučit číst) písmo užívané při zápisech a způsob zápisu jmen do matrik. V některých obdobích se psalo latinsky, jindy německy, jindy zas česky... U některých zápisů docela trvalo, než se je podařilo „dešifrovat“ (u mnoha se to ještě vůbec nepodařilo ;-) ) a nutilo to k prolézání různých internetových stránek a hledání materiálů.

 

Křestní jména. Na jednu stranu se dávají dětem běžná, tradiční jména, na druhou stranu se objevují jména nová, neobvyklá a často cizojazyčná. Je pochopitelné, že někteří rodiče se snaží dát dítěti jméno, které by bylo něčím jedinečné a odlišné. Dá se pochopit i import jmen z ciziny. Co se však pochopit nedá jsou extrémy, kdy např. v době totality mělo být dítěti dáno jméno Pětiletka či v době velké popularity seriálu Dallas pokusy o pojmenování dítěte „Džejár“ .

Do starých matrik stojí za to nahlédnout nejen za účelem pátrání po předcích, ale i pokud jde o jména . Ty jsou dnes běžné přístupné na internetu a není problém v nich zalistovat viz. rozcestník zde.

Zde se dá zjistit např. která jména se opakovala v rodině, jaká jména se dávala v jednotlivých obdobích, která se dnes už nedávají ... Lze si tu všimnout zvyku, kdy případě úmrtí novorozeného dítěte se jeho jméno dalo tomu, které následovalo. Mému pradědečkovi se v roce 1881 narodil bratr Jan, který však jako dvoutýdenní novorozenec zemřel. V roce 1883 se narodil další bratr, který byl opět pojmenován Jan. Dnes těžko pochopitelné, ale v minulých stoletích úmrtnost novorozenců nebyla ničím neobvyklým.

Když vezmu v úvahu matriky Křižanovic, ve kterých jsem nejvíce listoval, tak mohu zjistit, že např. v období 1690 – 1740 se velmi často opakovala jména Mariana, Maria, Kateřina, Barbora, Rozina, Anna, Apolena, Magdalena, Dorota..., u chlapců  Martin, Matěj, Jan, Tomáš, Jakub, Jiří, Kristián ...

Jsou tu i jména, která se vyskytují zřídka např. Eleonora, Alexius, Hedvika, Viktoria, Šebestián, Justina, Polexina, Gabriel, Juliana, Ignác, Cyprián... V jedné z matrik Slavkova u Br. z přelomu 19. a 20. století jsem narazil na jméno Nepomucenia.

Pro zajímavost. Když jsme se nedávno doma o jménech bavili, a já zmínil časté jméno Kateřina, tak mamka vzpomněla pořekadlo, které se u nich na Vysočině vázalo k tomuto jménu. Prý se  dávalo hodně a říkalo se ( Kateřiny prominou ): „Kde je Kača, není potřeba pes.“

 


Ukázka zápisu pokřtených - matrika Kamenice u Jihlavy 1738. Jako ukázku jsem vybral část jedné ze starších matrik, která je velmi dobře čitelná. Jména jsou psány latinsky, pořadí odstavců je datum, obec, jméno křtence, rodiče, kmotři.

Malé srovnání...zatímco v matrice Křižanovic ze stejného období se asi nejvíce mezi křetnými objevuje jméno Martin, tak zde v Kamenici docela výrazně vede jméno Jan (Joannes), více se tu objevuje např. jméno Markéta (Margaretha) či  Polexina ( což by měla být Hostislava ).. Za povšimnutí stojí také jméno Salomena ( ženská varianta jména Šalamoun ).

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7640/?strana=28

 

Zápisy některých jmen v matrikách a jejich významy:

Jmena_v_matrikach.pdf
 


 

Tak jak se objevují nová jména, tak některá další mizí. Dnes se např. velmi málo dává jméno Arnošt, které má v ČR 4078 lidí a jeho věkový průměr je 59 let. Ještě hůře je na tom Jenovéfa, kterých je 78 s věkovým průměrem 72 let. Málo se dává také dříve časté jméno Rozina, kterých je 28 s věkovým průměrem 59 let... Naopak v posledním desetiletí přibylo jména Mariana. 

Asi bych měl vysvětlit, odkud jsem vzal čísla v předchozím odstavci. Údaje jsem čerpal z http://www.nasejmena.cz , což jsou stránky, které se zabývají četností jmen a příjmení v ČR. Jako zdroj dat je uvedeno Ministerstvo vnitra České republiky, Česká správa sociálního zabezpečení.

Na těchto stránkách nachází podrobné statistiky jmen a příjmení v celé ČR. Přitom je možné zúžit výběr na menší lokality (ČR, kraj, okres, pověřená obec), je možné zobrazit konkrétní ročník či konkrétní jméno nebo příjmení. Po otevření stránky se objeví statistika vztahující se jménu, které je daný den v kalendáři. Ke jménu se zobrazí informace o počtu osob, které mají toto jméno, četnost a věkový průměr. Dále se zobrazí informace o původu a významu jména.

 

Na ukázku trocha statik vztahujících se ke jménům...

Nejčastější jména v ČR

                   počet, věk.pr, původ,    význam

1.Jiří 304174  48   řeckýrolník
2.Jan 29491739hebrejskýBůh je milostivý
3.Marie 28099864hebrejskýmilovaná Bohem
4.Petr 27283440řeckýskála
5.Jana 26847247hebrejskýBůh je milostivý
6.Josef 22598656hebrejskýBůh ti přidá
7.Pavel 20341143latinskýmalý, nepatrný
8.Martin 18544030latinskýbojovný, válečník
9.Jaroslav  18235554slovanskývznětlivý, silný, mocný    
10.Tomáš 17687328aramejskýdvojče
11.Eva155510 51     hebrejský živá                           
12.Miroslav15368151slovanskýmírumilovný
13.Hana14809949hebrejskýmilostiplná
14.Anna13855852hebrejskýmilostiplná, milá
15.Zdeněk13199352slovanskýnáčelnickým způsobem
16.František13158357italskýmalý Francouz
17.Václav12910651slovanskývíce slavný
18.Michal12140529hebrejskýBohu podobný
19.Lenka18887738neznámýsvětlo pochodeň (Helena)
20.Kateřina11593626řeckýčistá, cudná, mravná

 

Nová jména ( zdrobněliny běžných jmen vynechám )

  počet,věk.pr.,poř.v ČR
1.Vanesa43926226.
3.Emma325113253.
4.Vanessa26947275.
7.Nicole200417311.
11.Venuše124957373.
14.Silvia71946449.

 

Nejčastější jména na Moravě

1.Marie6.Josef11.Anna16.Hana
2.Jiří7.Pavel12.Miroslav17.Lenka
3.Jan8.Martin13.Eva18.Michal
4.Jana9.Tomáš14.Zděněk19.Ludmila
5.Josef10.Jaroslav15.František20.Kateřina

Na závěr statistika příjmení v našem regionu:

Nejčastější příjmení ve Slavkově u Br. a Bučovicích  a jejich okolí

        SLAVKOV a okolí                                  BUČOVICE a okolí
   

1.Svobodová      11.Marek  1.Hanák11.Hálová
2.Svoboda12.Krejčí  2.Hanáková12.Nováková
3.Kučerová13.Hrabovský  3.Svoboda13.Hála
4.Kučera14.Červinková  4.Vrána14.Rotreklová
5.Novotná15.Procházka  5.Vránová15.Rotrekl
6.Novák16.Procházková  6.Pospíšilová16.Kučera
7.Novotný17.Spáčilová  7.Pospíšil17.Procházková
8.Nováková18.Matyáš  8.Machálek18.Kučerová
9.Hrabovská19.Vrána  9.Novák19.Hrubá
10.Marková20.Jelínková  10.Svobodová20.Machálková