V předsíni našeho Křižanovického kostela je nástěnka věnovaná bývalému faráři naší farnosti, P. Leopoldu Kolískovi, jež u nás působil v letech 1921-1922. V jeho rodině bylo z dvanácti sourozenců šest kněží. Pocházeli z Protivanova na Prostějovsku a jejich rodiči byli František Kolísek a Marianna Kolísková.

Když se někde mluví o povolání v rodinách vzpomenu na fotku z této nástěnky, kde uprostřed sedí jejich matka a okolo všech šest bratrů – kněží. Je to skutečně velká hojnost povolání a ukázka odevzdanosti Bohu v jedné rodině. A neušlo to pozornosti. Jejich matka Marianna Kolísková dostala v roce 1898 pochvalné uznání od císaře Františka Josefa I. a v roce 1905 stříbrnou medaili od papeže Pia X.. Samotným bratrům Kolískovým poslal v roce 1908 Pius X. vlastnoručně psané požehnání.

 

Jména všech sourozenců:

P. František Kolísek

P. Leopold Kolísek

P. Alois Kolísek

P. Ignác Kolísek

P. Karel Kolísek

P. Jan Kolísek

Filomena Havrdová roz. Kolísková

Jenovéfa Kolísková

Josef Kolísek

Antonín Kolísek

Marie Kirschová roz. Kolísková

Vincencie Nejedlá roz. Kolísková

 

Bratři Kolískové se svou maminkou. Nahoře zleva Alois, Ignát, Jan, Karel. Dole František, maminka, Leopold

 

P. THDr. František Kolísek

* 3.10.1851 Protivanov (okres Prostějov) – † 27.12.1906 Brno

Kněz, správce fary na Petrově v Brně na přelomu 19. a 20. století, konzistorní rada. Farář na Petrově. Byl nejstarším ze šesti bratrů. Organizátor hudebních a zpěvních akademií v brněnském Besedním domě, působil jako profesor Varhanické školy v Brně. Věnoval se povznesení církevního zpěvu, sestavil Cyrilský kancionál pro brněnskou diecézi, jeho zásluhou se tvořily na venkově Cyrilské jednoty, které pěstovaly důstojný chrámový zpěv.

 

P. Leopold Kolísek

* 19.11.1859 Protivanov

+ 25.8.1922 v Křižanovicích

Farář a konzistorní rada v Křižanovicích u Slavkova (byl farářem také v Předklášteří a v Blansku).

P. Leopold Kolísek byl zakladatelem samostatných českých vlakových poutí do Lurd, které organizoval spolu se svými bratry, kdy první česká pouť proběhla v r. 1903. Proto má také P.Leopold v Křižanovicích náhrobek ve tvaru skály s Lurdskou sochou Panny Marie a pamětními deskami od poutníků - jedna z r.1928 a druhá z roku 2014.

Napsal knihu o pouti do Lurd konané v roce 1896. „Kolísek Leopold: Lurdy a pouť do Lurd r. 1896 konaná“.

 

 

Mons. univ. prof. PhDr. Alois Kolísek

* 1.4.1868 Protivanov  – † 25.8.1931 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří

Patrně nejznámější z bratrů Kolískových a jeden z nejvýznamnějších kněží prvorepublikového Československa.  Byl zastáncem cyrilometodějské myšlenky, pedagog, historik, popularizátor lidové kultury; účastník domácího odboje. Měl rozsáhlé jazykové znalosti (italština, němčina, francouzština, angličtina, slovenština a latina) i hudební nadání (pianino, housle a kytara).

Zasloužil se o porozumění mezi Čechy a Slováky. Za první světové války vytvořil hodonínskou skupinu Maffie, zabezpečoval styk se Slovenskem. Roku 1918 člen slov. komitétu Národní rady československé. Po vzniku Československé republiky v letech 1918–1920 byl poslancem Národního shromáždění.


Bratři Kolískovi pořádali mnoho let impozantní pouti do Lurd, kterých se účastnilo až 500 osob. Při návratu z pouti v roce 1931 při zastávce v Norimberku prodělal Alois zdravotní kolaps, na jehož následky v Brně zemřel.

Poslední rozloučení se konalo 28. 8. 1931 v kostele Milosrdných bratří v Brně, odkud byly ostatky zemřelého převezeny na Svatý Hostýn, kde jej pohřbíval Msgr. Andrej Hlinka, farář v Ružomberoku.

 

P. Ignác Kolísek

* 27.7.1870 Protivanov  – † 2.7.1927 Luhačovice.

Farář v Milonicích u Bučovic a Dobročkovicích (1909–1927).

Ignác Kolísek se jako duchovní správce farnosti velmi zasloužil o opravu milonického kostela, rovněž se mu podařilo renovovat hřbitov, nemalou pozornost věnoval i údržbě či drobným opravám křížů a pomníčků v celé farnosti. V duchovní práci (podobně jako jeho bratřil) prosazoval mariánský kult (Panny Marie Lurdské). Výsledkem tohoto zájmu bylo mimo jiné i zbudování nového mramorového lurdského oltáře v kostele v Milonicích (slavnostní vysvěcení se uskutečnilo v roce 1927).

P. Ignác Kolísek má v Milonicích úplně stejný náhrobek (ve tvaru skály s Lurdskou sochou Panny Marie) jako P. Leopold v Křižanovicích. Jediným rozdílem je, že v Milonicích se dochovala na náhrobku původní socha Panny Marie, zatímco v Křižanovicích je už jen kopie, protože původní socha byla v roce 1993 odcizena.

 

P. Karel Kolísek

* 16.11.1872 Protivanov  – † 25.2.1947 Brno

Autor náboženských publikací, překladatel (z němčiny). Superior (katolický vojenský duchovní v hodnosti podplukovníka).

 

P. Jan Kolísek

* 9.5.1875 Protivanov (okres Prostějov)

Farář v Dukovanech.

 

 

Když je řeč o bratrech Kolískových a povolání v rodině, zmínil bych ještě rodinu Zouharových ze Senetářova v okrese Blansko, kde bylo dokonce sedm kněží. Šest bratrů a jejich synovec, který svou kněžskou službu stále vykonává. 

 


Zdroje:

https://encyklopedie.brna.cz

http://milonice.rkf.cz/historie-farnosti/

http://www.ck-kucera.cz/historie-vlakovych-pouti/

https://www.ck-kucera.cz/2018/04/14/protivanov-22-4-2018/