Kurz Samuel je zaměřený na hledání povolání a rozlišování životní cesty a vznikl na přelomu 80. a 90. let, kdy ho pod názvem Gruppo Samuele založil milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini.  V České republice se kurz koná už několik let  v několika diecézích, mimo jiné též v té naší brněnské, kde probíhá ve Slavkově u Brna. 

 

A pro koho je? Pro mladé lidi – svobodné, nezadané – do věku přibližně 33 let. Nutno podotknout, že Samuel není akcí, kam by se člověk přihlásil, a pak ji jen pasivně odseděl. Je to roční kurz se setkáními jednou za měsíc, vždy v neděli odpoledne, a kdo by se chtěl přihlásit, měl by mít alespoň trochu představu, proč do kurzu jde a co od něj čeká. Proto by měl být u přihlášky motivační dopis a před kurzem je přijímací pohovor. Určitě se ale není třeba něčeho bát.

 

Kurz má určitou náročnost, ale zase ne tak, že by se nedal zvládnout při škole či práci. A jak už jsem zmínil, není to akce, kterou by člověk pasivně odseděl, ale naopak celý program je postavený a vedený tak, aby se každý účastník zapojil. A je to i jedna z podmínek zdůrazněných na pozvánce: „vůle zúčastnit se kurzu v celém jeho rozsahu“. Na tom to celé stojí...zapoj se, pracuj na sobě, jak nejlíp dokážeš, a celý ten program – katecheze, čtení písma, modlitby, společenství, duchovní rozhovory atd. - pro tebe bude spolu s celým týmem podporou i zpětnou vazbou.

Důvodů proč vstoupit do kurzu může být celá řada a u každého jiné. Povolání a cesta, kterou se k němu dojde, může mít mnoho podob  a kurz Samuel je dobrou příležitostí naučit se tu cestu správně pochopit a jít po ní. Dalo by se i říct, že kurz je určitou formací. 

 

Sám jsem se kurzu ve Slavkově účastnil v ročníku 2017/2018 a dostal jsem se k tomu vlastně náhodou. Zničehonic přišla nabídka, že ve Slavkově bude Samuel a jestli se nechci zúčastnit. Měl jsem jen pár informací a představu zpočátku moc neměl. Ale pravdou je, že mi ta nabídka nasadila brouka do hlavy, a byť jsem se přihlásil až těsně před uzávěrkou, tak to rozhodnutí zúčastnit se bylo docela rychlé.A dnes mohu říct, že to bylo dobré rozhodnutí.

A co mi kurz dal? Dal mi trochu jiný způsob uvažovaní, ať už v otázkách povolání, tak v situacích, se kterými se setkávám v běžném dni. Dal mi možnost poznávat sebe samého, naučil mne upravit si denní režim tak, aby vedle všech povinností zůstal prostor pro modlitbu a čtení písma a zároveň abych dokázal omezit to, co působí rušivě. V nespolední řadě mi kurz dal poznat skvělou partu lidí, ať už jde o členy týmu nebo účastníky, kterých se nás sešlo osmnáct. Za ten rok jsme spolu strávili opravdu hodně času a každý z nás do toho kurzu vložil část sebe a bez obav mohu říct, že mezi námi všemi vzniklo přátelství. 

 

Může se zdát, že trvání kurzu celý rok je  příliš dlouhá doba a někdo by mohl mít i pocit, že je to zbytečné a nebude tam co dělat.  Pravdou je, že program je hodně plný a přesně stanovený a za sebe mohu říct, že mě to až překvapilo. Každopádně Samuel je pro mnohé skvělou příležitostí, kterou by byla škoda nevyužít. A já to mohu jen doporučit.

 

Pár slov od dalšího z účastníků:

Kurz Samuel mi zcela novým způsobem otevřel Bibli. Již dříve jsem se ji snažil číst, ale kurz mě naučil, co znamená žít z Božího slova den za dnem. Reálně jsem pocítil, jak mě Boží slovo posiluje a vybavuje do nového dne. To, že Písmo má svoji sílu a moc, už pro mě není pouze frází, kterou jsem někde slyšel, ale osobní zkušeností. Když se otevírám Božímu slovu, cítím ve svém životě útěchu, radost, posilu v boji proti pokušení a motivaci žít pro Boží království.

Kurz mě naučil vnímat Boží přítomnost během dne, být vděčný za to, co Pán přináší a bere. Také se výrazně posílila moje důvěra v Boha. Věřím, že to má v rukou, i když věci jdou přesně naopak, než jsem si myslel. Nejsem v tom dokonalý, zdaleka ne, ale snažím se odevzdávat do Božích rukou vše to, čím žiju, pouštět Boha stále nově do všech oblastí života a důvěřovat mu, i když se nedaří. 

Postupem času také stále intenzivněji vnímám dary, kterými mě Bůh obdaroval a chtěl bych jimi maximálně sloužit lidem kolem sebe. To mi činí opravdovou radost a cítím skrz to naplnění svého povolání. Je dobré být k druhým štědrý a žehnat jim do jejich života, jak modlitbou, slovem, tak skutkem.   Petr

 


 

Na závěr, přidávám ke zhlédnutí krátké video s několika snímky z průběhu kurzu a ke stažní plakátek s informacemi. 

 

VIDEO

PLAKÁTEK