Když jsem chodil do náboženství, náš tehdejší křižanovický pan farář P. Stanislav Pravec nám často říkával: „Komu zaroste cestička do kostela, tomu zaroste cestička k Bohu. Proto tu cestičku musíme neustále prošlapávat a čistit, aby nám v cestě k Pánu Bohu nic nebránilo.“

P. Stanislav Pravec

Osobní účast na mších bylo něco, na čem P. Pravec velmi trval a připomínal to nejen nám dětem v náboženství, ale i všem farníkům v kostele. Pokud bylo na mši málo lidí, a tím spíš pokud nějaké lavice zůstaly prázdné, člověk si mohl být jistý, že nejpozději během ohlášek zazní nějaké poučení. 

Na slova P. Pravce, která mi kdysi utkvěla v paměti, jsem si díky situaci letošního roku opět naplno vzpomněl. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Křižanovice u Bučovic

 

Koronavir nám totiž cestu do kostela zatarasil tak, že nás donutil chodit různými oklikami, ke vstupu do kostela využívat zadní vrátka zprostředkovaná internetem a dění uvnitř se účastnit často jen přes počítačová okna.

Je opravdu obdivuhodné kolik, v jaké kvalitě a propracovanosti takových zadních vrátek a oken na internetu během krátké doby vzniklo. Přenosy mší z mnoha farností, různé online modlitby, duchovní obnovy i přednášky s možností konferenčního propojení. A velký dík, že i naše farnost měla možnost účastnit se on-line mší s našimi kněžími. 

Přes všechno, v čem nás koronavir omezil, co nám nedovolil, co nám vzal a přes všechny nové technologie, které nás naučil používat, však nezapomínejme, že naše osobní účast na mši svaté a setkání se s Bohem skrze liturgii, modlitby, svátosti a společenství, je pro naši víru a celou církev nejdůležitějším životodárným pramenem.

Proto nedopusťme, aby nám díky koronaviru cestička do kostela zarostla, a jakmile nám to všem situace beze všech omezení dovolí, prošlapejme opět tu naši původní cestu, vstupme do kostela hlavním vchodem a znovu zaplňme lavice.