Blog u Ralfa

Zápisky o všem možném...

Modlitba ke sv. Ludmile

Modlitba ke sv. Ludmile (Hroznata Roubal 1910)Matko svého národa,pohleď jaká chorobana vlast naši doléhá -ó rci, kdo ji odolá?Nevěry a bludů klammnozí pro svůj slavomamsejí věrných do duší,které zlého netuší.Víra, již si zasila,mučednictvím…


Zázrak s Pannou Marií Guadalupskou

V roce 1531 se v městě Mexiko zjevil na tilmě indiána Juana Diega obraz Panny Marie. Zjevení se uskutečnilo před zrakem biskupa Juana de Zumarragy a několika dalších přítomných. Tento obraz, nazvaný Panna Maria Guadalupská, dodnes visí v bazilice…


Vzpomínka na 21. srpen 1969 v Brně

Přesně rok po srpnovém vpádu ruských vojsk do Československa, došlo v Brně k protestům proti této okupaci. Tyto protesty byly násilně potlačeny. Můj otec v té době pracoval v Brně a i když se protestů aktivně neúčastnil, tak byl u toho. Před dvěma…


Kroje lidu moravského

Pro vás, kdo se zajímáte o kroje sem vkládám úryvek z kapitoly o krojích na Moravě z Lidové čítanky moravské vydané zřejmě v roce 1907. Vybral jsem část, kde se mimo jiné píše o krojích v okolí Brna. Kroje popisuje etnograf Josef Klvaňa: Z krojů…


Modleme se latinsky

1. posvátný jazyk západní Církve 2. symbol jednoty katolické církve 3. jazyk mnoha světců a mučedníků 4. neměnná, není vystavena významovým posunům Všechny toto body charakterizují latinu, jazyk katolické církve. Přestože v dnešní době dává většina…


Telefonní depeše SNB z roku 1948 a 1949 aneb za co všechno se stíhalo

Jsou to necelé dva měsíce, kdy jsem při přerovnávání obsahu jedné staré bedny na půdě narazil na složku obsahující originální přepisy telefonních depeší ze stanice SNB (sbor národní bezpečnosti) v Brně Maloměřicích z let 1948 a 1949, tedy z doby…


Žloutenka 1979

Již několik dní jsou v médiích jednou z předním zpráv informace o šířící se nákaze krvácivého průjmu v Německu, způsobeného nebezpečnou bakterií E.coli. Mnoho nakažených a bohužel jsou i téměř dvě desítky mrtvých. České republice se naštěstí tato…


My klekání klepeme

Je Zelený čtvrtek a jako každý rok podle tradice odlétají zvony do Říma. Jejich zvuk v tuto dobu nahrazují nejrůznější hrkačky, řehtačky, klapačky, trakače a další mnohdy velmi důmyslné „stroje“ na hluk, se kterými chlapci procházejí ulicemi, aby…


Slavkovské kostely

(Článek z roku 1931) První zmínka o farním kostele ve Slavkově jest v listě, daném Avignonu ze dne 9. listopadu 1322. Stával uprostřed hřbitova v nynější Fügnerově ulici, proti staré faře a zasvěcen byl sv. apoštolu Jakubu Většímu. Pro sešlost byl…


Slavkovští studenti a jejich příhody ..2..

Vzpomíná JAN LIČMAN Vzpomínka druhá. Jak studenti jednou slokou probrali z 25 let trvajícího spánku zpěvácký kroužek ve Slavkově Při jednom večírku přihodila se nám zvláštní episoda. Zpívali jsme též kuplety. Zvláště jeden kuplet Preclikář a viřtlář…