Blog u Ralfa

Zápisky o všem možném...

Slavkovští studenti a jejich příhody

Na studentská léta vzpomíná JAN LIČMAN, vicepresident zem. fin. ředitelství v. v. Vzpomínka první. O tom jak studenti zavedli první národní slavnost ve Slavkově Když zavedli jsme před dávnými lety do Slavkova první národní slavnost, způsobila nejen…


Čechoslovan

Čechoslovan 1) Tážete se, proč jsem Slovan, proč mi bratrem každý Čech, proč plesám, jsa česky chovám, jako v lůně rájů všech? Český otec, česká máti učili mne vlast mou znáti 2) Tážete se, české hlasy, proč se proudí z lyry mé, a proč míním na vše…


Vzorný učitel Damián Hrbáček a vzdorující Špitálka

(Slavkov u Brna 1. polovina 19. století) V roce 1829 přišel na slavkovskou školu Damián Hrbáček. Jako učitel byl závislý na platu, který se skládal z několika zdrojů: od vrchnosti, z města Slavkova, ze samostatné obce Špitálky , z Hodějic, Němčan a…


Vzpomínky na P. Stanislava Pravce

O úmrtí P. Stanislava Pravce, našeho bývalého pana faráře, jsem se dověděl v pátek odpoledne. Ihned se mi začaly vybavovat vzpomínky nebo dalo by říct spíš střípky vzpomínek na něj. Přece jen už je to sedm let, co od nás z Křižanovic odešel na…


Vzpomínky na bitvu u Slavkova aneb co vepravovale rechtář Tůma

Žáci obecné školy v Praci napsali prateckým nářečím, co slýchali o slavkovské bitvě. Jejich vypravování se opírají o vzpomínky pamětníka bitvy rychtáře Tůmy: Co vepravovale rechtář Tůma Kdo byl rychtář Tůma? Rechtář Tůma, dej mo Pánbůh věčnó slávo…


V jednom slavkovském hostinci

Slavkov u Brna, 25. října 1930 Rozhovor mezi dvěma staršími sousedy v jednom slavkovském hostinci A: Jak se máte fčíl na podzim? B: Rači se ani neptéte! Dřu se od rána do noce a nestačím platit na berním dáňku. Hrom do teho uhoť A: Že mluvíte,…


Dojmy z hodů

Zapsáno 10. července 1911 v Rašovicích. Vypravoval sedmdesátiletý výměnkář (zachyceno v nářečí užívaném ve Slavkově u Brna a okolních vesnicích) Jó pane Alojs, kdybych vám mňél fšecko povidat, jak to bévavalo za staréch časů, to byla celá kronika a…


Tam na věži novoměstské

Tam na věži novoměstské 1) Tam na věži novoměstské bydlení je tuze hezké bydlela tam Baruška, hlásníkova dceruška. Byla panna jako kvítek útlých boků štíhlých lýtek, inu jako v obrázku stvořená jen pro lásku 2) Mládencové z celé čtvrti milovali ji…


Narodil se Kristus Pán aneb žádný Goliáš ale Beliáš!

Poslední a nejznámější z trojice koled, je Narodil se Kristus Pán. Tentokrát nejde o zapomenutý text, ale o text původní, který odhaluje chybu ve čtvrté sloce dnešní verze. Narodil se Kristus Pán, veselme se 1. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Z…


Spojme se pastýři u jeslí

Zde je další zapomenutý text, který tentokrát patří k písni Nesem vám noviny: Spojme se pastýři u jeslí Dříve: Nesem vám noviny, poslouchejte. Slova u Bečáka; přepracoval J. P. 1. Radostné noviny, jásavý ples. Z betlémské krajiny zaznívá dnes. [:…