Blog u Ralfa

Zápisky o všem možném...

My klekání klepeme

Je Zelený čtvrtek a jako každý rok podle tradice odlétají zvony do Říma. Jejich zvuk v tuto dobu nahrazují nejrůznější hrkačky, řehtačky, klapačky, trakače a další mnohdy velmi důmyslné „stroje“ na hluk, se kterými chlapci procházejí ulicemi, aby…


Slavkovské kostely

(Článek z roku 1931) První zmínka o farním kostele ve Slavkově jest v listě, daném Avignonu ze dne 9. listopadu 1322. Stával uprostřed hřbitova v nynější Fügnerově ulici, proti staré faře a zasvěcen byl sv. apoštolu Jakubu Většímu. Pro sešlost byl…


Slavkovští studenti a jejich příhody ..2..

Vzpomíná JAN LIČMAN Vzpomínka druhá. Jak studenti jednou slokou probrali z 25 let trvajícího spánku zpěvácký kroužek ve Slavkově Při jednom večírku přihodila se nám zvláštní episoda. Zpívali jsme též kuplety. Zvláště jeden kuplet Preclikář a viřtlář…


Slavkovští studenti a jejich příhody

Na studentská léta vzpomíná JAN LIČMAN, vicepresident zem. fin. ředitelství v. v. Vzpomínka první. O tom jak studenti zavedli první národní slavnost ve Slavkově Když zavedli jsme před dávnými lety do Slavkova první národní slavnost, způsobila nejen…


Čechoslovan

Čechoslovan 1) Tážete se, proč jsem Slovan, proč mi bratrem každý Čech, proč plesám, jsa česky chovám, jako v lůně rájů všech? Český otec, česká máti učili mne vlast mou znáti 2) Tážete se, české hlasy, proč se proudí z lyry mé, a proč míním na vše…


Vzorný učitel Damián Hrbáček a vzdorující Špitálka

(Slavkov u Brna 1. polovina 19. století) V roce 1829 přišel na slavkovskou školu Damián Hrbáček. Jako učitel byl závislý na platu, který se skládal z několika zdrojů: od vrchnosti, z města Slavkova, ze samostatné obce Špitálky , z Hodějic, Němčan a…


Vzpomínky na P. Stanislava Pravce

O úmrtí P. Stanislava Pravce, našeho bývalého pana faráře, jsem se dověděl v pátek odpoledne. Ihned se mi začaly vybavovat vzpomínky nebo dalo by říct spíš střípky vzpomínek na něj. Přece jen už je to sedm let, co od nás z Křižanovic odešel na…


Vzpomínky na bitvu u Slavkova aneb co vepravovale rechtář Tůma

Žáci obecné školy v Praci napsali prateckým nářečím, co slýchali o slavkovské bitvě. Jejich vypravování se opírají o vzpomínky pamětníka bitvy rychtáře Tůmy: Co vepravovale rechtář Tůma Kdo byl rychtář Tůma?Rechtář Tůma, dej mo Pánbůh věčnó slávo…


V jednom slavkovském hostinci

Slavkov u Brna, 25. října 1930 Rozhovor mezi dvěma staršími sousedy v jednom slavkovském hostinci A: Jak se máte fčíl na podzim? B: Rači se ani neptéte! Dřu se od rána do noce a nestačím platit na berním dáňku. Hrom do teho uhoť A: Že mluvíte,…


Dojmy z hodů

Zapsáno 10. července 1911 v Rašovicích. Vypravoval sedmdesátiletý výměnkář (zachyceno v nářečí užívaném ve Slavkově u Brna a okolních vesnicích) Jó pane Alojs, kdybych vám mňél fšecko povidat, jak to bévavalo za staréch časů, to byla celá kronika a…