Blog u Ralfa

Zápisky o všem možném...

rubrika Z historie Slavkova a okolí

Slavkovské slunce

Tak jako každý rok, se i letos se ve Slavkově u Brna a jeho okolí připomíná slavná Bitva u Slavkova, kde Napoleon porazil přesilu spojeneckých vojsk Rakouska a Ruska. Jeho vítězství se nesmazatelně zapsalo do dějin. Za připomenutí však také stojí to…


Jak vzorný učitel Damián Hrbáček nechal Hodějice k placení školních poplatků vyškolit

Čerpáno z knihy Napoleon a Slavkov, vydané u příležitosti Napoleonské výstavy ve Slavkově u Brna v roce 1931. Úryvek je přímým pokračováním článku o trampotách Damiána Hrabáčka se vzdorující Špitálkou viz. odkaz


Pěvecké sdružení ve Slavkově u Brna

Autor: Dr. Jaroslav Gregor, napsáno v r. 1931 Krátce po státním převratu objevila se i ve Slavkově nálada soustřediti zpěváky ve spolku, který by cílevědomě vedl k pěveckému výcviku členův a který by měl také svoje význačné postavení ve společenském…


Napoleonská výstava ve Slavkově (1931)

Tak jako každý rok probíhají v těchto dnech ve Slavkově již tradiční vzpomínkové akce ku příležitosti výročí bitvy u Slavkova. Nicméně, já bych zde chtěl nyní připomenout jinou akci, výstavu připomínající Napoleona, která se uskutečnila ve Slavkově…


Slavkovské kostely

(Článek z roku 1931) První zmínka o farním kostele ve Slavkově jest v listě, daném Avignonu ze dne 9. listopadu 1322. Stával uprostřed hřbitova v nynější Fügnerově ulici, proti staré faře a zasvěcen byl sv. apoštolu Jakubu Většímu. Pro sešlost byl…


Slavkovští studenti a jejich příhody ..2..

Vzpomíná JAN LIČMAN Vzpomínka druhá. Jak studenti jednou slokou probrali z 25 let trvajícího spánku zpěvácký kroužek ve Slavkově Při jednom večírku přihodila se nám zvláštní episoda. Zpívali jsme též kuplety. Zvláště jeden kuplet Preclikář a viřtlář…


Slavkovští studenti a jejich příhody

Na studentská léta vzpomíná JAN LIČMAN, vicepresident zem. fin. ředitelství v. v. Vzpomínka první. O tom jak studenti zavedli první národní slavnost ve Slavkově Když zavedli jsme před dávnými lety do Slavkova první národní slavnost, způsobila nejen…


Vzorný učitel Damián Hrbáček a vzdorující Špitálka

(Slavkov u Brna 1. polovina 19. století) V roce 1829 přišel na slavkovskou školu Damián Hrbáček. Jako učitel byl závislý na platu, který se skládal z několika zdrojů: od vrchnosti, z města Slavkova, ze samostatné obce Špitálky , z Hodějic, Němčan a…


Vzpomínky na bitvu u Slavkova aneb co vepravovale rechtář Tůma

Žáci obecné školy v Praci napsali prateckým nářečím, co slýchali o slavkovské bitvě. Jejich vypravování se opírají o vzpomínky pamětníka bitvy rychtáře Tůmy: Co vepravovale rechtář Tůma Kdo byl rychtář Tůma?Rechtář Tůma, dej mo Pánbůh věčnó slávo…


V jednom slavkovském hostinci

Slavkov u Brna, 25. října 1930 Rozhovor mezi dvěma staršími sousedy v jednom slavkovském hostinci A: Jak se máte fčíl na podzim? B: Rači se ani neptéte! Dřu se od rána do noce a nestačím platit na berním dáňku. Hrom do teho uhoť A: Že mluvíte,…


Dojmy z hodů

Zapsáno 10. července 1911 v Rašovicích. Vypravoval sedmdesátiletý výměnkář (zachyceno v nářečí užívaném ve Slavkově u Brna a okolních vesnicích) Jó pane Alojs, kdybych vám mňél fšecko povidat, jak to bévavalo za staréch časů, to byla celá kronika a…