Etiketa je soubor historicky vytvářených a tradicí ustálených pravidel chování, a nutno podotknout, že docela rozsáhlý.  

Snad nikoho neurazím, když tu uvedu alespoň několik více, či méně známých pravidel. Ne proto abych poučoval, ale protože to je podle mne zajímavé téma a myslím, že čím více pravidel budeme znát, tím lépe.

V jednotlivých tématech jsem vycházel z tv pořadu ETIKETA Ladislava Špačka, přičemž ke každému přidávám odkaz na daný díl, pro případ, že by se chtěl někdo dozvědět více.

Ve společnosti si nejsme všichni rovni  

 • ve společnosti je vždy významnější žena, starší, nadřízený
 • pokud nám dává společensky významnější  osoba přednost, přijímáme její přání
 • významnější podává ruku jako první
 • významnější usedá jako první a vstupuje do dveří jako první
 • významnějšímu se nejdříve představuje méně významný
 • významnějším (ženám, starším, nadřízeným, hostům) vždy přenecháváme       čestnější místo, které je po naší pravici – toto pravidlo nedodržujeme, pokud by to představovalo horší či nebezpečnější pozici
 • žena nesedí na konci řady (třeba v divadle)
 • méně významní jsou při chůzi do schodů i ze schodů vždy níže, aby mohli případně poskytnout oporu

ETIKETA - Nejsme si rovni

Zdravení

 • při podání ruky lehká úklona hlavy, kontakt očí, pevný stisk (ale ne moc – asi 1 vteřinu)
 • ruku si nepodáváme v sedě, přes stůl ani křížem
 • zpocenou ruku si otřeme
 • společensky významnější si sám rozhodne s kým si rukou potřese a s kým nikoliv
 • muž se při podávání ruky představí, ženy nemusí a nemusí si sundávat ani rukavice
 • líbáním na přivítanou rozumíme jen lehké dotyky tváří
 • pokud protějšku není milé líbání, zvolíme potřesení rukou

ETIKETA - Zravení

Představování

 • při představování při tanci si partnerka si může nechat své jméno pro sebe, při opakovaném tanci je však vhodné se představit
 • chceme-li se s někým seznámit, je lepší o to požádat  třetí osobu
 • představujeme muže ženě, představuje se muž ženě, mladší staršímu, podřízený nadřízenému
 • společensky méně významnější pár se představuje jako první
 • žena povstává při představování výrazně staršímu, či jiné ženě
 • nepředstavujeme se při zcela náhodných příležitostech někomu koho nebudeme dále vídat

ETIKETA - Představování

Oslovování

 • oslovujeme tak, jak si to daná osoba přeje
 • všechny ženy oslovujeme paní, oslovení slečna je jen pro velmi mladou dívku
 • tituly používáme tam, kde je jejich používání obvyklé, oslovujeme akademickými tituly před jménem, ne vědeckými hodnostmi za jménem
 • oslovujeme nejvýznamnější funkcí
 • tykání nabízí vždy společensky významnější osoba

ETIKETA - Oslovování

Pěšky i autem

 • muž se dvěma ženami jde uprostřed, pokud je jedna z žen znatelně významnější, tak jde uprostřed ona
 • žena se dvěma muži jde uprostřed
 • jdou-li dva páry, jdou ženy uprostřed, přičemž významnější jde vpravo
 • společensky významnější osobě pomůžeme při manipulaci s těžkým zavazadlem
 • do auta usedá významnější osoba na pravé zadní sedadlo
 • nastupování do auta: Muž přichází k vozu jako první, otevírá pravé zadní dveře a nechá ženu nastoupit, má-li žena krátkou sukni, muž se postaví ohleduplně za ni, dá si pozor, aby ženě nepřivřel ve dveřích auta šaty nebo plášť. Potom vůz obejde a posadí se na levé zadní sedadlo, jestliže provoz znemožní použít levé dveře, žena se posune a muž usedne doprava vedle ní. (etiketa myslí na všechno :D )

ETIKETA - Pěšky i autem

Šaty dělají dámu

 • žena se do společnosti obléká tak, aby ladila se svým partnerem
 • oblečení se na pozvánkách uvádí spíše pro muže, žena se přizpůsobí
 • úzká sukně vyžaduje vysoký podpatek
 • dáma do společnosti vždy obléká punčochy

ETIKETA - Šaty dělají dámu

Dokonalý muž

 • světlý oblek na denní nošení – vycházkový či odpolední
 • tmavý oblek např. do divadla, koncerty, večeře...černý oblek je univerzální
 • k obleku boty šněrovací a uzavřené
 • černé boty = černé ponožky

ETIKETA - Dokonalý muž

Jdeme tančit

 • bílé rukavice jsou součást tradičního slavnostního pánského oblečení, jejich použití již však není obvyklé
 • jdeme-li tančit – muž vstane jako první, pomůže dámě se židlí, nabídne rámě a odvede ji na parket
 • dbáme na správné taneční držení přičemž pánova ruka nesmí klesnout do společensky nepřípustných míst!
 • muž je odpovědný i za doprovod partnerky na její místo
 • chceme-li vyzvat dámu k tanci, žádáme o svolení nejprve jejího partnera

ETIKETA - Jdeme tančit

Promoce

 • diváky tvoří příbuzní a známí, kteří vstupují jako první
 • platí všechna pravidla společenského chování
 • netleská se, ani nahlas negratuluje

ETIKETA - Promoce