Poznáte česká přísloví ? ...Tento úkol se nějakou dobu  objevoval v rubrice MOZKOVNA magazínu 21.století. ...


1. Kdo odolává pokušení nechat vlastní energii ve stadiu relaxace, bývá obklopen chlorofylem.

 

2. Vydávají-li dva příslušníci energii potřebnou k podrobení či zničení druhého, další příslušník téže skupiny vykonává jednu ze svých mnoha mimických schopností.

 

3. Není-li mytologická  či pohádková  postava vyznačující se životem v extrémně teplém prostředí pod zemí schopna proniknout na místo určení, substituuje svoji osobnost dospělým lidským jedincem ženského pohlaví.

 

4. Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita požitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného.

 

5. Množina vyškolených jedinců s vyšším intelektem, kteří by mohli ukončit své působení přímočarým, rovnoměrně zrychleným pohybem ze stratosférické oblasti atmosféry směrem ke středu země v homogenním tíhovém poli, je prázdná.

 

6. Kategorický imperativ velí při volbě způsobu techniky přenosu intelektuální pomoci směrem k jedinci schopnému kreativního myšlení přiklonit se k verbálnímu projevu, zatímco u ostatních jedinců volit přímý prudký tělesný kontakt.

 

7. Donace individua rodu Equus neopravňuje akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto jedince.

 

8. Druhá mocnina tří profesí se jeví jako ekonomická nedostatečnost v pořadí prvního dvojčíslí dekadické soustavy.

 

 

 


Správné odpovědi:

1. Komu se nelení tomu se zelení.

 

2. Když se dva perou, třetí se směje.

 

3. Kam čert nemůže, tam  nastrčí ženskou.

 

4. Jak si kdo ustele, tak si i lehne.

 

5. Žádný učený z nebe nespadl.

 

6. Chytrému napověz, hloupého trkni.

 

7. Darovanému koni na zuby nekoukej.

 

8. Devatero řemesel – desátá bída.

 

Zdroj: 21.století