Člověk cítí bezradný, když vidí a čte všechny ty zprávy o terorismu. Dívá se, jak přímo na ulici Paříže zastřelí policistu a nemůže nic jen se modlit. Jen se modlit ? Ne, modlitba je také silnou zbraní, jen se nebát jí použít. Kdo můžete, na chvíli se zastavte a dejte alespoň krátkou modlitbu za boj proti terorismu a jeho oběti.

 

+ + +

Pane, prosím ze oběti dnešního teroristického útoku i za všechny, kteří jsou terorismem denně mrzačeni a zabíjeni. Prosím za jejich rodiny, posiluj je Duchem svatým a byť jim oporou. Posiluj a veď příslušníky bezpečnostních složek, aby úspěšně dokázali odhalit a zadržet viníky a zabránili dalším útokům. Pomáhej všem záchranářům a zdravotníkům, aby co nejlépe pomohli raněným.

Prosím ochraňuj nás všechny před nebezpečím terorismu. Dej, aby se dařilo v boji proti terorismu, dařilo se potlačovat radikalismus, náboženskou nesnášenlivost a netoleranci.

 

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko slyš náš hlas!

V nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání.

Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná;

neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících;

Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou;

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.

 

Svatý Michaeli, archanděli,

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.

Kníže nebeského vojska,

svrhni božskou mocí do pekelné propasti

satana a zlé duchy,

kteří usilují o zkázu duší.

 

Amen

+ + +