Kdo žije v blízkosti Ždánického lesa, o Konůvkách už určitě slyšel a dost možná je i navštívil. Konůvky jsou zaniklou vsí, která se nachází uprostřed Ždánického lesa nedaleko staré a významné obchodní cesty (dnes oblíbené cyklistické trasy) tzv. Těšanky, která byla odbočkou Jantarové stezky a vedla na napříč Ždánickým lesem od Brna přes Těšany, Bošovice, kolem hájenky Zlatého Jelena a dál směrem k Buchlovu a Velehradu.

Ždánický les je pro dnešní dobu takový trochu paradox. Kdybychom dnešní vesnice a města porovnali s tím, jakou rozlohu měly čtyři nebo pět století zpět, asi ve většině případů zjistíme, že jejich poloha se násobně rozrostla. U Ždánického lesa je tomu spíše naopak. Zatímco před několika staletími tu byla řada vesnic (krom Konůvek např. Bohušky, Mezilesice, Dvorce...), hájenky (např. Mušenice, U Zlatého Jelena) , hrádek Kepkov, vedly tudy obchodní cesty, tak během staletí většina z toho zanikla, les místa pohltil a dnes je rozsáhlejší a o poznání méně prostupnější něž byl tehdy.

Konůvky z těch všech docela vyčnívají, protože zde byl v  60. a 70. letech proveden archeologický průzkum, který odkryl jejich půdorys.

První zmínka o Konůvkách je z roku 1365, ves je ale pravděpodobně starší. Nicméně, už v roce 1481 je uváděna jako pustá, když zřejmě kolem roku 1461 padla za oběť nájezdu vojsk Matyáše Korvína táhnoucího proti Jiřímu z Poděbrad.

Díky archeologickému průzkumu, který zde proběhl v letech 1960 – 1978 pod vedením PhDr. Šaurové z muzea ve Slavkově je možné tuto vesnici navštívit i dnes a prohlédnout si to, co z ní zbylo a díky řadě informačních panelů se na chvíli doslova přemístit o pár staletí do minulosti.

Je možné si prohlédnout půdorysy 33 domů, místo kde se nachází trochu záhadná uměle vytvořená vyvýšena tzv. „motte“, místo kde stával kostelík, nebo kde stávala tvrz – zemanské sídlo tvaru nepravidelného čtyřúhelníka, které mělo dvě obytné zřejmě i vícepodlažní budovy s dlážděným nádvořím.

Nákres vesnice na jednom z informačních panelů.  

                 

Člověk stojí uprostřed lesa a najednou zjistí, že ty lesnaté stráně okolo bývala obdělávaná políčka, a že tu dokonce byly i vinice. Že lidé se tu krom zemědělství živili též řemesly a obchodováním čemuž pomáhala nedaleká obchodní cesta. A že podle pramenů, se na začátku 15. století v lesích nedaleko Konůvek vyskytovali lapkové tzv. Janáčkova tovaryšstva, kterým měl místní farář nosit do lesů potraviny.

V Konůvkách se také nacházel kamenný kostelík s věží a vzácným zvonem z r. 1451. Podle různých legend prý tento zvon na začátku 19. století vyryli divočáci. Jak se do země dostal se přesně neví, každopádně nalezený zvon byl převezen do nedalekých Rašovic, kde byl zavěšen na dřevěnou zvonici na návsi. Když byla v roce 1869 v Rašovicích postavena nynější kaple sv. Cyrila a Metoděje s novými zvony, starý zvon z Konůvek byl přenesen do farního kostela u nás v Křižanovicích, a tady na věži zvoní dodnes. Je to nejstarší zvon v okrese Vyškov.

Kdo projíždí Ždánickým lesem, určitě na cyklistických značkách Konůvky nepřehlédne. A pokud pojede přímo po trase Těšanky, dnes už pěkně vyasfaltované, určitě se mu vyplatí u značky nabádající k návštěvě Konůvek na chvíli sjet a obětovat nějakých 300 m horšího terénu a Konůvky si prohlédnout. A pokud je někdo dobrodružnější povahy, může pokračovat ještě o nějaký kilometr nebo dva dále a navštívit též místo zaniklého hrádku Kepkov. Značení ho tam také dovede, je to ale docela dost šplhání do strání.

 

Foto z července 2017 

 

Na tomto místě stávala tvrz

 

 

Informační panel popisující tvrz

 

Místo kde bývala zastavba vesnických domů. I když to tady není vidět, tak ten porost trávy a kopřiv ukrývá  odhalené půdorysy domů.

 

 

Další z panelů, tentorkát o vesnických domech